slide

 

UWAGA!

ZMIANA NUMERU ALARMOWEGO

Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie Sp. z o.o. informuje,

że nastąpiła zmiana numeru ALARMOWEGO w celu zgłaszania awarii wodociągowo-kanalizacyjnych

na terenie gminy Nowe Miasto Lubawskie.

NOWY NUMER 512 597 626

ue

wodomierz

dd

ochrona

cmentarz

gmina

 poczta

                                                                                 

                                                                                                                                                                                  Mszanowo   10.08.2020r

KOMUNIKAT

Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie Sp. z o.o. 
zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców  
Gminy Nowe Miasto Lubawskie,

żeby nie podlewać  ogródków i nie napełniać basenów
                                 z wodociągu gminnego  w godz. 8.00 do 22.00.                               
              
Ponadnormatywny pobór wody w okresie letnim skutkuje              

          obniżeniem ciśnienia wody lub nawet okresowym brakiem w jej       
  dostawie dla mieszkańców , których nieruchomości zlokalizowane są   
                              w najdalej lub najwyżej położonych rejonach gminy.                                   
          W trosce o zapewnienie wszystkim odbiorcom możliwości         
                         dostępu do wody dla celów socjalno-bytowych prosimy                              
o dostosowanie się do powyższej prośby.