slide

 

UWAGA!

ZMIANA NUMERU ALARMOWEGO

Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie Sp. z o.o. informuje,

że nastąpiła zmiana numeru ALARMOWEGO w celu zgłaszania awarii wodociągowo-kanalizacyjnych

na terenie gminy Nowe Miasto Lubawskie.

NOWY NUMER 512 597 626

ue

wodomierz

dd

ochrona

cmentarz

gmina

 poczta

 

Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie Sp. z o.o.

ul. Parkowa 2, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

ogłasza przetarg na:

Dostawę oleju napędowego do Stacji Paliw w Mszanowie w 2021 r.

Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "OFERTA - Dostawa oleju napędowego" z nazwą i adresem Wykonawcy, należy składać w Zakładzie Usług Komunalnych w Mszanowie Sp. z o.o. ul. Parkowa 2, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, do 11.12.2020 r. do godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w ZUK, ul. Parkowa 2 Mszanowo, pok. 3

w dn. 11.12.2020 r. o godz. 1010

Szczegóły w zakładce "Przetargi"

Prezes Zarządu

Dawid Kołakowski