slide

ue

wodomierz

dd

ochrona

cmentarz

gmina

 poczta

W zakładce "Wyniki Badań Wody" zamieszone zostały aktualne sprawozdania z badań wody dla ujęć: Bagno, Gwiździny, Mszanowo, Nawra, Skarlin, Tylice oraz oceny jakości wody za rok 2017 dla w/w ujęć.