slide

wodomierz

ochrona

cmentarz

gmina

 poczta

 

Wzory dokumentów niezbędnych do wykonania przyłącza wodociągowego:

Wniosek o podanie ogólnych i technicznych warunków dostawy wody pitnej i dla celów gospodarczych do odbiorcy

Oświadczenie - zgoda na wejście na teren działki

Oświadczenie właściciela działki

Wniosek o wydanie warunków przyłącza do kolektora sanitarnego:

Wzór wniosku