slide

ue

wodomierz

dd

ochrona

cmentarz

gmina

 poczta

 

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania scieków na terenie gminy Nowe Miasto Lubawskie

 

Dokumenty niezbędne do podłączenia do sieci wodociągowej / sieci kanalizacyjnej:

Wniosek o wydaniewarunków technicznych

Oświadczenie właściciela sąsiedniej dzialki (w przypadku przejścia przyłącza przez sąsiednią działkę)

Warunkiem koniecznym jest dołączenie do wniosku o  wydanie warunków technicznych aktu notarialnego, akt tylko do wglądu.