slide

ue

wodomierz

dd

ochrona

cmentarz

gmina

 poczta

Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej

www.zuk-mszanowo.pl.

Data publikacji strony internetowej: 01/2017

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 07/2018

 

Status zgodności

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna ze standardem WCAG 2.1., z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  • niedostosowanie plików PDF, Word i innych popularnych plików, jako dostępnych dla osób niepełnosprawnych,
  • odnośniki mogą otwierać się w nowym oknie lub zakładce przeglądarki bez ostrzeżenia,
  • brak możliwości zmiany kontrastu,

 

Powody wyłączenia:

Strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej i będzie sukcesywnie udoskonalana i dostosowywana dla osób niepełnosprawnych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 18 września 2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samobadania przeprowadzonego we wrześniu 2020 r.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem: 56 474 24 47. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności należy przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres: Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie Sp. z o.o., ul. Parkowa 2, Mszanowo, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie.

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna


1. Do budynku Zakładu Usług Komunalnych w Mszanowie Sp. z o.o., ul. Parkowa 2, Mszanowo, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, prowadzi jedno wejście poprzedzone niskim stopniem. Budynek jest parterowy.

2. Kasa i obsługa klienta znajduje się po lewej stronie.

3. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

4. Przed budynkiem brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

5. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych.

7. Za drzwiami wejściowymi w przedsionku znajduje się tablica informacyjna z aktualnościami. W wewnętrznych drzwiach budynku umieszczone są  duże napisy informujące, w którym pomieszczeniu jakie sprawy można załatwić.