slide

ue

wodomierz

dd

ochrona

cmentarz

gmina

 poczta

 

Dokumenty niezbędne do podłączenia do sieci wodociągowej / sieci kanalizacyjnej:

 

Wniosek o wydaniewarunków technicznych

Oświadczenie właściciela sąsiedniej dzialki (w przypadku przejścia przyłącza przez sąsiednią działkę)

Oświadczenie o inwentaryzacji przyłącza (w przypadku wykonania inwentaryzacji we własnym zakresie)