slide

 

UWAGA!

ZMIANA NUMERU ALARMOWEGO

Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie Sp. z o.o. informuje,

że nastąpiła zmiana numeru ALARMOWEGO w celu zgłaszania awarii wodociągowo-kanalizacyjnych

na terenie gminy Nowe Miasto Lubawskie.

NOWY NUMER 512 597 626

ue

wodomierz

dd

ochrona

cmentarz

gmina

 poczta

INFORMACJA

Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie Sp. z o.o.

informuje, że w związku z Komunikatem nr 2 z dnia 22.09.2023r         

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Nowym Mieście Lubawskim, zakład zaprzestaje dowożenia wody beczkowozami do mieszkańców miejscowości

Nawra oraz mieszkańców przy ul. Długiej i ul. Górnej w miejscowości Bratian.