slide

ue

wodomierz

dd

ochrona

cmentarz

gmina

 poczta

Referencje dla Zakładu Usług Komunalnych

Referencje Nadleśnictwa w Brodnicy:

- remont dróg leśnych

 

Referencje wystawione przez Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie:

- kompleksowe prace budowlane remizy strażackiej w Radomnie

- utrzymywanie zieleni

- prace na drogach gruntowych

 

Referencje Gminnej Spółki Wodnej Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie:

- odmulanie rowów melioracyjnych

 

Wyróznienie w programie "Bezpieczeństwo pracy w małych zakładach 2011r."  
Zakład Usług komunalnych sp. z o.o. w Mszanowie w 2011 r. brał udział w programie prezencyjnym "Bezpieczeństwo pracy w małych zakładach" i otrzymał wyróżnienie za podjęte przez pracodawcę działania zmierzające do poprawy poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakładzie. Więcej informacji na temat programu znajduje sie na stronie Państwowej Inspekcji Pracy: informacje o programie.