slide

ue

wodomierz

dd

ochrona

cmentarz

gmina

 poczta

1        2

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Przedsiębiorstwo Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Kompleksowa modernizacja zaopatrzenia w wodę Gminy Nowe Miasto Lubawskie ze stacją uzdatniania wody w Mszanowie wraz z niezbędna infrastruktura – Etap I”

Celem projektu jest poprawa jakości wody i zapewnienie ciągłości dostaw do co najmniej 400 nieruchomości w Skarlinie, Nowym Dworze Bratiańskim, Lekartach i Gryźlinach.

Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 3 953 887 ,89 zł  Dofinansowanie projektu z UE: 1 967 973,00 zł